• صفحه اصلی
  • تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202004169838 بازدید : 1634 صفحه: 163 - 182

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط